EVLVR THUNDERBOLT 3 EXTERNAL SSD

The EVLVR Thunderbolt™ 3 external SSD is ideal for high resolution content storage, portable boot drives, video game libraries, and high capacity jobs where speed matters. 

EVLVR-THUNDERBOLT-3

Patriot's EVLVR Thunderbolt™ 3 external SSD brings blazingly fast speeds and convenience for consumers everywhere. Housed in a sleek, silver chassis with the EVLVR logo etched on top, it's small and compact enough to take with you everywhere you go.

EVLVR THUNDERBOLT 3 EXTERNAL SSD The EVLVR  Thunderbolt™ 3 external SSD is ideal for high resolution content storage, portable boot drives, video game libraries, and high... կարդալ ավելին »
Փակել պատուհանը

EVLVR THUNDERBOLT 3 EXTERNAL SSD

The EVLVR Thunderbolt™ 3 external SSD is ideal for high resolution content storage, portable boot drives, video game libraries, and high capacity jobs where speed matters. 

EVLVR-THUNDERBOLT-3

Patriot's EVLVR Thunderbolt™ 3 external SSD brings blazingly fast speeds and convenience for consumers everywhere. Housed in a sleek, silver chassis with the EVLVR logo etched on top, it's small and compact enough to take with you everywhere you go.

Փակել ֆիլտրերը
 
  •  
սկսած մինչև
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
Patriot portable SSD EVLVR 512GB, Thunderbolt 3
277,00 € *
Art.-Nr.: SW12313
Patriot portable SSD EVLVR 1TB, Thunderbolt 3
286,00 € *
Art.-Nr.: SW12314
Դիտված