CLEVO AI / Deep Learning / Machine Learning Laptops | Configurator

The CLEVO laptops are scalable high-performance devices for local training of artificial intelligence. The configurable systems are suitable for demanding computing tasks in the areas of artificial intelligence, deep learning, machine learning and for the efficient construction of neural networks. The product line is suitable for innovative start-ups that require a high level of computing power for local training of an artificial intelligence.
The CLEVO laptops are scalable high-performance devices for local training of artificial intelligence. The configurable systems are suitable for demanding computing tasks in the areas of... կարդալ ավելին »
Փակել պատուհանը
CLEVO AI / Deep Learning / Machine Learning Laptops | Configurator
The CLEVO laptops are scalable high-performance devices for local training of artificial intelligence. The configurable systems are suitable for demanding computing tasks in the areas of artificial intelligence, deep learning, machine learning and for the efficient construction of neural networks. The product line is suitable for innovative start-ups that require a high level of computing power for local training of an artificial intelligence.
Ամենավաճառված
CLEVO PC70DS | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3080
- 42
Not available !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-10870H
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 1459,00 € *
CLEVO X170KM-G | FHD 144Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 2674,00 € *
CLEVO PD70PNN | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2133,00 € *
CLEVO NH57VR | 15.6 FHD 240Hz IPS | AMD RYZEN AM4 ZEN 3 DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 11
ՆՈՐ
 • 15.6 FHD 240Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1831,00 € *
CLEVO X170KM-G | FHD 300Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3080
 • 17.3 FHD 300Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 4188,00 € *
CLEVO NH55VRQ | 15.6 FHD 240Hz | AMD RYZEN DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 11
 • 15.6 FHD 240Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1743,00 € *
CLEVO NH55JNNQ | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 1973,00 € *
CLEVO PD50PNN | 15.6 FHD 240Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD 240Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2143,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Սկսած 2
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO PC70DS | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3080
- 42
Not available !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-10870H
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 1459,00 € *
Art.-Nr.: SW15336
CLEVO NH50VR | 15.6 FHD 144Hz | AMD RYZEN AM4 ZEN 3 DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 18
 • 15.6 FHD 144Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1479,00 € *
Art.-Nr.: SW16593
CLEVO NH55VRQ | 15.6 FHD 240Hz | AMD RYZEN DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 11
 • 15.6 FHD 240Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1743,00 € *
Art.-Nr.: SW16070
CLEVO NH57VR | 15.6 FHD 240Hz IPS | AMD RYZEN AM4 ZEN 3 DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 11
ՆՈՐ
 • 15.6 FHD 240Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1831,00 € *
Art.-Nr.: SW16664
CLEVO NH55JNNQ | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 1973,00 € *
Art.-Nr.: SW16409
CLEVO PD70PNN | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2133,00 € *
Art.-Nr.: SW16459
CLEVO PD50PNN | 15.6 FHD 240Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD 240Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2143,00 € *
Art.-Nr.: SW16458
CLEVO PD70PNN | 17.3 QHD 165Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 QHD 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2238,00 € *
Art.-Nr.: SW16507
CLEVO X170KM-G | FHD 144Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 2674,00 € *
Art.-Nr.: SW15651
CLEVO PD70PNT | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3080 Ti
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3080 Ti
Սկսած 2904,00 € *
Art.-Nr.: SW16463
CLEVO PD50PNT | 15.6 FHD 240Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3080 Ti
 • 15.6 FHD 240Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3080 Ti
Սկսած 2914,00 € *
Art.-Nr.: SW16462
CLEVO PD70PNT | 17.3 QHD 165Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3080 Ti
 • 17.3 QHD 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3080 Ti
Սկսած 2966,00 € *
Art.-Nr.: SW16509
1 Սկսած 2
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel