CLEVO AI / Deep Learning / Machine Learning Laptops mit NVIDIA GeForce RTX 3070 / 3070 Ti-Notebook-GPU

Ամենավաճառված
CLEVO PD70PNN | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2133,00 € *
CLEVO NH55VRQ | 15.6 FHD 240Hz | AMD RYZEN DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 11
 • 15.6 FHD 240Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1743,00 € *
CLEVO NH55JNNQ | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 1973,00 € *
CLEVO PD50PNN | 15.6 FHD 240Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD 240Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2143,00 € *
CLEVO PD70PNN | 17.3 QHD 165Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 QHD 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2238,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO NH55VRQ | 15.6 FHD 240Hz | AMD RYZEN DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 11
 • 15.6 FHD 240Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1743,00 € *
Art.-Nr.: SW16070
CLEVO NH55JNNQ | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 1973,00 € *
Art.-Nr.: SW16409
CLEVO PD70PNN | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2133,00 € *
Art.-Nr.: SW16459
CLEVO PD50PNN | 15.6 FHD 240Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 15.6 FHD 240Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2143,00 € *
Art.-Nr.: SW16458
CLEVO PD70PNN | 17.3 QHD 165Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 QHD 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2238,00 € *
Art.-Nr.: SW16507
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel