CLEVO V15 / V17 - Next generation of most popular laptop in CLEVO

Ամենավաճառված
CLEVO V175PNPQ | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3060
 • 17.3 FHD 144Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1636,00 € *
CLEVO V150PNP | FHD 15.6 IPS 240Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD 240Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1565,00 € *
CLEVO V175PNJQ | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3050
 • 17.3 FHD 144Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1365,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO V175PNJQ | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3050
 • 17.3 FHD 144Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1365,00 € *
Art.-Nr.: SW16483
CLEVO V150PNP | FHD 15.6 IPS 240Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD 240Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1565,00 € *
Art.-Nr.: SW16475
CLEVO V175PNPQ | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3060
 • 17.3 FHD 144Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1636,00 € *
Art.-Nr.: SW16481
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel