GEFORCE RTX 30 SERIES CLEVO LAPTOPS

GEFORCE RTX 30 SERIES CLEVO LAPTOPS GEFORCE RTX
30 SERIES CLEVO LAPTOPS
THE ULTIMATE PLAY
GeForce RTX 30 Series GPUs power the world’s fastest laptops for gamers and creators. They’re built with the award-winning Ampere - NVIDIA’s 2nd gen RTX architecture - with new RT Cores, Tensor Cores, and streaming multiprocessors to give you the most realistic ray-traced graphics and cutting-edge AI features. GeForce laptops with new 3rd gen Max-Q technologies use AI and new system optimizations to make high-performance gaming laptops faster and better than ever.
GEFORCE RTX 30 SERIES CLEVO LAPTOPS GEFORCE RTX 30 SERIES CLEVO LAPTOPS THE ULTIMATE PLAY GeForce RTX 30 Series GPUs power the world’s fastest laptops for gamers and... կարդալ ավելին »
Փակել պատուհանը
GEFORCE RTX 30 SERIES CLEVO LAPTOPS
GEFORCE RTX 30 SERIES CLEVO LAPTOPS GEFORCE RTX
30 SERIES CLEVO LAPTOPS
THE ULTIMATE PLAY
GeForce RTX 30 Series GPUs power the world’s fastest laptops for gamers and creators. They’re built with the award-winning Ampere - NVIDIA’s 2nd gen RTX architecture - with new RT Cores, Tensor Cores, and streaming multiprocessors to give you the most realistic ray-traced graphics and cutting-edge AI features. GeForce laptops with new 3rd gen Max-Q technologies use AI and new system optimizations to make high-performance gaming laptops faster and better than ever.
Ամենավաճառված
CLEVO PC70DS | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3080
- 46
Not available !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-10870H
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 1359,00 € *
CLEVO NH55JNPY | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1616,00 € *
CLEVO N960KP | INTEL CORE 11 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
- 31
 • 16.1 FHD 144Hz
 • DESKTOP CPU INTEL
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1165,00 € *
CLEVO X170KM-G | FHD 144Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 2674,00 € *
CLEVO PD70PNP | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1771,00 € *
CLEVO V175PNPQ | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3060
 • 17.3 FHD 144Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1636,00 € *
CLEVO NP50PNJ | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1357,00 € *
CLEVO PD70PNN | 17.3 FHD 144Hz | INTEL CORE i7-12700H | NVIDIA RTX 3070 Ti
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3070 Ti
Սկսած 2133,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Սկսած 3
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO N960KP | INTEL CORE 11 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
- 31
 • 16.1 FHD 144Hz
 • DESKTOP CPU INTEL
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1165,00 € *
Art.-Nr.: SW15435
CLEVO NH50VPS | 15.6 FHD 144Hz | AMD RYZEN AM4 ZEN 3 DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
- 20
 • 15.6 FHD 144Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1235,00 € *
Art.-Nr.: SW16590
CLEVO NP50PNJ | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1357,00 € *
Art.-Nr.: SW16450
CLEVO PC70DS | FHD 17.3 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3080
- 46
Not available !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • INTEL i7-10870H
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 1359,00 € *
Art.-Nr.: SW15336
CLEVO NP70PNJ | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
1299,00 € *
Art.-Nr.: SW16695
CLEVO NP50PNK | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1403,00 € *
Art.-Nr.: SW16692
CLEVO NP70PNK | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
ՆՈՐ
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
1354,00 € *
Art.-Nr.: SW16696
CLEVO NH58HKQ | FHD 15.6 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-11800H TIGER LAKE | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • FHD 15.6 IPS 144Hz
 • INTEL i7-11800H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1422,00 € *
Art.-Nr.: SW15760
CLEVO NH50VR | 15.6 FHD 144Hz | AMD RYZEN AM4 ZEN 3 DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
- 18
 • 15.6 FHD 144Hz
 • AMD DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1479,00 € *
Art.-Nr.: SW16593
CLEVO V150PNP | FHD 15.6 IPS 240Hz | INTEL CORE 12 GEN. | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD 240Hz IPS
 • INTEL CORE 12 GEN
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1565,00 € *
Art.-Nr.: SW16475
CLEVO NH55JNPY | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1616,00 € *
Art.-Nr.: SW16408
CLEVO NP50PNP | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1625,00 € *
Art.-Nr.: SW16693
1 Սկսած 3
Դիտված