Dear Customer. From 15.10.2021 to 22.10.2021 we have company holidays. Therefore, all orders received on these days will be processed after October 25th, 2021. We wish you all the best and see you later.
Ամենավաճառված
CLEVO NL53NU | AMD RYZEN 5000 | AMD RADEON RX VEGA
 • 15.6 Full HD IPS
 • AMD Ryzen 7 / Ryzen 5
 • AMD Radeon RX Vega
 • Max. 64GB RAM
 • LTE Module (optional)
Սկսած 882,90 € *
CLEVO PC50DR | FHD 15.6 IPS 240Hz | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3070
- 19
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • INTEL CORE i7-10870H
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1568,90 € *
CLEVO NV41ME | INTEL CORE 11 GEN. TIGER LAKE | NVIDIA GTX 1650Ti
- 9
Not available !
 • 14.0 FHD 120HzIntel Core i7-1165G7NVIDIA GTX 1650Ti
Սկսած 1299,00 € *
CLEVO NK70SE | INTEL CORE 10 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA GTX 1650Ti
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD IPS
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA GTX 1650Ti
Սկսած 1213,90 € *
CLEVO PC50HR | FHD 15.6 IPS 240Hz | INTEL CORE i7-11800H | NVIDIA RTX 3070
 • 15.6 Full HD 240Hz
 • INTEL CORE i7-11800H
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1983,90 € *
CLEVO PA70EP6 | QHD 120Hz | INTEL CORE i5-8300H | NVIDIA GTX 1060 | METAL CHASSIS
- 35
 • LCD 17.3 QHD 120Hz
 • Intel Core i5-8300H
 • NVIDIA GTX 1060
 • MAX 64GB RAM
 • MAX 3x DISKS
Սկսած 799,00 € *
CLEVO N960KR | INTEL CORE 10 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
 • 16.1 FHD IPS 144Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 1787,00 € *
CLEVO PC50DS-D | UHD 15.6 OLED | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3080
Not available !
 • 15.6 UHD OLED
 • INTEL CORE i7-10870H
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 2699,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Սկսած 3
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO PA70EP6 | QHD 120Hz | INTEL CORE i5-8300H | NVIDIA GTX 1060 | METAL CHASSIS
- 35
 • LCD 17.3 QHD 120Hz
 • Intel Core i5-8300H
 • NVIDIA GTX 1060
 • MAX 64GB RAM
 • MAX 3x DISKS
Սկսած 799,00 € *
Art.-Nr.: SW14692
CLEVO NL50RU | AMD RYZEN 4000 SERIES MOBILE PROCESSOR | AMD RADEON GRAPHICS
 • 15.6 FHD 60Hz IPSAMD Ryzen 5 / Ryzen 7AMD Radeon GraphicsMax. 64GB RAMLTE Module (optional)
Սկսած 838,90 € *
Art.-Nr.: SW15274
CLEVO NL53NU | AMD RYZEN 5000 | AMD RADEON RX VEGA
 • 15.6 Full HD IPS
 • AMD Ryzen 7 / Ryzen 5
 • AMD Radeon RX Vega
 • Max. 64GB RAM
 • LTE Module (optional)
Սկսած 882,90 € *
Art.-Nr.: SW15774
CLEVO PA70EP6 | QHD 120Hz | INTEL CORE i7-8750H | NVIDIA GTX 1060 | METAL CHASSIS
- 30
 • 17.3 QHD 120Hz
 • Intel Core i7-8750H
 • NVIDIA GTX 1060
Սկսած 999,00 € *
Art.-Nr.: SW16008
CLEVO NK50SB | INTEL CORE 10 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA GTX 1650
 • 15.6 FHD IPS
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA GTX 1650
Սկսած 1085,90 € *
Art.-Nr.: SW14405
CLEVO NV41MB | INTEL CORE i5-1135G7 TIGER LAKE | NVIDIA GTX 1650
 • 14.0 FHD 120Hz
 • Intel Core i5-1135G7
 • NVIDIA GTX 1650
Սկսած 1098,90 € *
Art.-Nr.: SW15808
CLEVO NK50SE | INTEL CORE 10 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA GTX 1650Ti
 • 15.6 FHD IPS
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA GTX 1650Ti
Սկսած 1156,90 € *
Art.-Nr.: SW16056
CLEVO NH58HHQ | FHD 15.6 IPS 144Hz | INTEL CORE 11 GEN. TIGER LAKE | NVIDIA GTX 1650
 • FHD 15.6 IPS 144Hz
 • INTEL i5-11400H / i7-11800H
 • NVIDIA GTX 1650
 • MAX. 64GB RAM
Սկսած 1196,90 € *
Art.-Nr.: SW15764
CLEVO NK70SE | INTEL CORE 10 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA GTX 1650Ti
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD IPS
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA GTX 1650Ti
Սկսած 1213,90 € *
Art.-Nr.: SW15520
CLEVO NK70KJ | INTEL CORE 11 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3050
 • 15.6 FHD IPS
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1242,90 € *
Art.-Nr.: SW16055
CLEVO NK70KJ | INTEL CORE 11 GENERATION DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3050
 • 17.3 FHD IPS
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1365,90 € *
Art.-Nr.: SW16054
CLEVO NV41ME | INTEL CORE 11 GEN. TIGER LAKE | NVIDIA GTX 1650Ti
- 9
Not available !
 • 14.0 FHD 120HzIntel Core i7-1165G7NVIDIA GTX 1650Ti
Սկսած 1299,00 € *
Art.-Nr.: SW15041
1 Սկսած 3
Դիտված