CLEVO laptops with NVIDIA GeForce RTX graphics card

Ամենավաճառված
CLEVO NP50PNP | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1621,00 € *
CLEVO NP50PNJ | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1353,00 € *
CLEVO NP50PNK | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1399,00 € *
CLEVO X170KM-G | QHD 165Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3080
- 17
Only 1 in stock !
 • 17.3 QHD 165Hz
 • DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 3933,00 € *
CLEVO NH55JNPY | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3060
Only 1 in stock !
 • 15.6 FHD 240Hz
 • DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1606,00 € *
CLEVO NP60PNP | 16" QHD+ 165Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
 • 16" QHD+ 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1873,00 € *
CLEVO NP70PNJ | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1355,00 € *
CLEVO NP70PNK | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1410,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO NP50PNJ | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1353,00 € *
Art.-Nr.: SW16450
CLEVO NP70PNJ | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1355,00 € *
Art.-Nr.: SW16695
CLEVO NP50PNK | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1399,00 € *
Art.-Nr.: SW16692
CLEVO NP70PNK | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1410,00 € *
Art.-Nr.: SW16696
CLEVO NH55JNPY | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3060
Only 1 in stock !
 • 15.6 FHD 240Hz
 • DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1606,00 € *
Art.-Nr.: SW16408
CLEVO NP50PNP | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1621,00 € *
Art.-Nr.: SW16693
CLEVO NP70PNP | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1650,00 € *
Art.-Nr.: SW16697
CLEVO NP60PNP | 16" QHD+ 165Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
 • 16" QHD+ 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1873,00 € *
Art.-Nr.: SW16689
CLEVO X170KM-G | QHD 165Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3080
- 17
Only 1 in stock !
 • 17.3 QHD 165Hz
 • DESKTOP CPU
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 3933,00 € *
Art.-Nr.: SW15950
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel