CLEVO gaming and esports laptops

The clock doesn't stop and CLEVO turns with it. Always on the trend, cutting-edge gaming notebooks provide pure joy, all about high-quality games, Photoshop, films & Co. Decisive for the ultimate gaming pleasure are advanced technologies for more performance through innovative technology and excellent workmanship. Discover the wide variety of gaming notebooks in the CLEVO online shop now.

The clock doesn't stop and CLEVO turns with it. Always on the trend, cutting-edge gaming notebooks provide pure joy, all about high-quality games, Photoshop, films & Co. Decisive for the... կարդալ ավելին »
Փակել պատուհանը
CLEVO gaming and esports laptops

The clock doesn't stop and CLEVO turns with it. Always on the trend, cutting-edge gaming notebooks provide pure joy, all about high-quality games, Photoshop, films & Co. Decisive for the ultimate gaming pleasure are advanced technologies for more performance through innovative technology and excellent workmanship. Discover the wide variety of gaming notebooks in the CLEVO online shop now.

Ամենավաճառված
CLEVO NH55JNPY | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1616,00 € *
CLEVO X170KM-G | FHD 144Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 2674,00 € *
CLEVO X170KM-G | FHD 300Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3080
 • 17.3 FHD 300Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 4188,00 € *
CLEVO NH58HKQ | FHD 15.6 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-11800H TIGER LAKE | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • FHD 15.6 IPS 144Hz
 • INTEL i7-11800H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1422,00 € *
CLEVO X170KM-G | FHD 300Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
 • 17.3 FHD 300Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 3302,00 € *
CLEVO NP60PNP | 16" QHD+ 165Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
ՆՈՐ
 • 16" QHD+ 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1877,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO NH58HKQ | FHD 15.6 IPS 144Hz | INTEL CORE i7-11800H TIGER LAKE | NVIDIA RTX 3050 Ti
 • FHD 15.6 IPS 144Hz
 • INTEL i7-11800H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1422,00 € *
Art.-Nr.: SW15760
CLEVO NH55JNPY | INTEL CORE 12 GEN. DESKTOP CPU | NVIDIA RTX 3060
 • 15.6 FHD IPS 240Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1616,00 € *
Art.-Nr.: SW16408
CLEVO NP60PNP | 16" QHD+ 165Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3060
ՆՈՐ
 • 16" QHD+ 165Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 1877,00 € *
Art.-Nr.: SW16689
CLEVO X170KM-G | FHD 144Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3060
Only 3 in stock !
 • 17.3 FHD 144Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3060
Սկսած 2674,00 € *
Art.-Nr.: SW15651
CLEVO X170KM-G | FHD 300Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3070
 • 17.3 FHD 300Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3070
Սկսած 3302,00 € *
Art.-Nr.: SW16484
CLEVO X170KM-G | FHD 300Hz | INTEL CORE 11TH GEN. DESKTOP PROCESSOR | NVIDIA RTX 3080
 • 17.3 FHD 300Hz
 • DESKTOP INTEL CPU
 • NVIDIA RTX 3080
Սկսած 4188,00 € *
Art.-Nr.: SW15649
Դիտված