CLEVO NP60 - panel 16:10 with high refresh rate, makes visual experience to the next level

Ամենավաճառված
CLEVO NP50PNJ | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1357,00 € *
CLEVO NP50PNK | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1403,00 € *
CLEVO NP70PNJ | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
1299,00 € *
CLEVO NP70PNK | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
ՆՈՐ
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
1354,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
սկսած մինչև
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
CLEVO NP50PNJ | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
Սկսած 1357,00 € *
Art.-Nr.: SW16450
CLEVO NP70PNJ | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050
ՆՈՐ
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050
1299,00 € *
Art.-Nr.: SW16695
CLEVO NP50PNK | 15.6" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
ՆՈՐ
 • 15.6" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
Սկսած 1403,00 € *
Art.-Nr.: SW16692
CLEVO NP70PNK | 17.3" FHD 144Hz | INTEL i7-12700H | NVIDIA RTX 3050 Ti
ՆՈՐ
 • 17.3" FHD 144Hz
 • INTEL i7-12700H
 • NVIDIA RTX 3050 Ti
1354,00 € *
Art.-Nr.: SW16696
Դիտված