DESKTOP PCs MIT NVIDIA GEFORCE RTX 3060 / 3060 Ti GPU

Ամենավաճառված
MSI GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 905,22 € *
MSI GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR5 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 12 GEN.
 • RAM DDR5
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 980,66 € *
MSI GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 12 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 1134,50 € *
MSI GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 11 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 897,21 € *
MSI GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.305MM
Սկսած 870,78 € *
MSI GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR5 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU INTEL 12 GEN.
 • RAM DDR5
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.305MM
Սկսած 946,22 € *
MSI GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU INTEL 11 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.305MM
Սկսած 862,77 € *
NZXT H710 / H710i GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 1119,85 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
1 Սկսած 2
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
MSI GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 905,22 € *
Art.-Nr.: SW16607
MSI GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR5 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 12 GEN.
 • RAM DDR5
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 980,66 € *
Art.-Nr.: SW16608
MSI GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 12 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 1134,50 € *
Art.-Nr.: SW16609
MSI GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 11 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 897,21 € *
Art.-Nr.: SW16610
MSI GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.305MM
Սկսած 870,78 € *
Art.-Nr.: SW16611
MSI GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR5 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU INTEL 12 GEN.
 • RAM DDR5
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.305MM
Սկսած 946,22 € *
Art.-Nr.: SW16612
MSI GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU INTEL 11 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA NVIDIA RTX
 • GPU MAX.305MM
Սկսած 862,77 € *
Art.-Nr.: SW16613
NZXT H710 / H710i GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 1119,85 € *
Art.-Nr.: SW16618
NZXT H510 / H510i / H510 ELITE GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4NVIDIA RTXGPU MAX.305MM
Սկսած 1064,21 € *
Art.-Nr.: SW16619
NZXT H710 / H710i GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 11 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 882,94 € *
Art.-Nr.: SW16621
NZXT H510 / H510i / H510 ELITE GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.305
 • CPU INTEL 11 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.305MM
Սկսած 983,31 € *
Art.-Nr.: SW16622
NZXT H210i GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
Սկսած 988,09 € *
Art.-Nr.: SW16623
1 Սկսած 2
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel