H1 TOWER PC-SYSTEME VON NZXT

Ամենավաճառված
NZXT H1 GAMING PC TOWER (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
Սկսած 933,49 € *
NZXT H1 GAMING PC TOWER (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + RADEON RX) MAX.260
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA RADEON RX
 • GPU MAX.260MM
Սկսած 1126,54 € *
NZXT H1 GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU INTEL 12 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
1,00 € *
NZXT H1 GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR5 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU INTEL 12 GEN.RAM DDR5VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
1,00 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
NZXT H1 GAMING PC TOWER (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
Սկսած 933,49 € *
Art.-Nr.: SW16630
NZXT H1 GAMING PC TOWER (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + RADEON RX) MAX.260
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA RADEON RX
 • GPU MAX.260MM
Սկսած 1126,54 € *
Art.-Nr.: SW16631
NZXT H1 GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU INTEL 12 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
1,00 € *
Art.-Nr.: SW16701
NZXT H1 GAMING PC (INTEL 12 GEN. CPU DDR5 + NVIDIA RTX) MAX.260
 • CPU INTEL 12 GEN.RAM DDR5VGA NVIDIA RTXGPU MAX.260MM
1,00 € *
Art.-Nr.: SW16702
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel