H710 / H710i PC-SYSTEME VON NZXT

Ամենավաճառված
NZXT H710 / H710i AMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + RADEON RX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA RADEON RX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 1312,90 € *
NZXT H710 / H710i GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 1119,85 € *
NZXT H710 / H710i GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 11 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 882,94 € *
Փակել ֆիլտրերը
 
 •  
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
NZXT H710 / H710i AMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + RADEON RX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.
 • RAM DDR4
 • VGA RADEON RX
 • GPU MAX.340MM
Սկսած 1312,90 € *
Art.-Nr.: SW16617
NZXT H710 / H710i GAMING PC (AMD 5 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU AMD 5 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 1119,85 € *
Art.-Nr.: SW16618
NZXT H710 / H710i GAMING PC (INTEL 11 GEN. CPU DDR4 + NVIDIA RTX) MAX.340
 • CPU INTEL 11 GEN.RAM DDR4VGA NVIDIA RTXGPU MAX.340MM
Սկսած 882,94 € *
Art.-Nr.: SW16621
Դիտված
 • Language recognized

  Our system detected that you are from USA.
  Do you want to switch to the relevant language shop now?

  • Cancel