Dear Customers, we have Christmas holidays from December 20th, 2021 to January 3rd, 2022. Orders that are placed within these days - we will process after Januar 5st, 2022. We wish you all good health and a happy new year. Your CLEVO Computer Team :-)
Փակել ֆիլտրերը
 
  •  
սկսած մինչև
1 Սկսած 3
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
6-77-N85K8-D02 AUDIO BOARD CLEVO N960TP6
Only 3 in stock !
Art.-Nr.: SW13828
6-42-N85K8-102 CPU COVER CLEVO N960TP6
26,00 € *
Art.-Nr.: SW13833
6-43-NB601-010-N WIRE CABLE FOR EDP FHD 144HZ 350MM...CLEVO N960TP6
26,00 € *
Art.-Nr.: SW13836
6-31-N9502-101 FAN MODULE PWM CLEVO N960TP6
28,60 € *
Art.-Nr.: SW13827
6-43-NB601-010-N WIRE CABLE FOR EDP FHD 144HZ 350MM..CLEVO N960TF
28,60 € *
Art.-Nr.: SW13865
6-42-N95T3-102 CPU COVER MODULE CLEVO N960TF
31,20 € *
Art.-Nr.: SW13860
6-31-N9502-201 CPU 65W HEATSINK MODULE CLEVO N950TP6 N957TP6 N960TP6
Only 1 in stock !
32,50 € *
Art.-Nr.: SW13830
6-39-N9601-012 LCD FRONT COVER CLEVO N960TP6
32,50 € *
Art.-Nr.: SW13835
6-39-N9601-012 LCD FRONT COVER CLEVO N960TF
32,50 € *
Art.-Nr.: SW13863
6-49-W65D3-011 TOUCH PAD CLEVO N960TP6
39,00 € *
Art.-Nr.: SW13829
6-39-N85K3-012 BOTTOM CASE CLEVO N960TP6
Only 1 in stock !
39,00 € *
Art.-Nr.: SW13832
6-49-N15Z3-011 TOUCH PAD SYNAPTICS PTP TM-P3429 CLEVO N960TF
39,00 € *
Art.-Nr.: SW13853
1 Սկսած 3
Դիտված