Dear Customers, we have Christmas holidays from December 20th, 2021 to January 3rd, 2022. Orders that are placed within these days - we will process after Januar 5st, 2022. We wish you all good health and a happy new year. Your CLEVO Computer Team :-)
Փակել ֆիլտրերը
 
  •  
սկսած մինչև
1 Սկսած 3
Ֆիլտրի համար ոչ մի արդյունք չի գտնվել։
6-77-NH508-D03 AUDIO BOARD CLEVO NH50ED
Only 3 in stock !
Art.-Nr.: SW13755
6-43-PB501-031-2N F30/F50/F80/F10 WIRE CABLE FOR EDP 300MM 30V I 30 PIN ...CLEVO NH50ED
23,40 € *
Art.-Nr.: SW13768
6-43-PB501-031-2N WIRE CABLE FOR EDP 300MM 30V I 30 PIN FOR LCD..CLEVO NH55EDQ
26,00 € *
Art.-Nr.: SW13751
6-39-NH501-012 LCD FRONT COVER CLEVO NH50ED
26,00 € *
Art.-Nr.: SW13760
6-43-N85H1-010-2S F40 WIRE CABLE FOR EDP 4K 300MM (I) 19V 30PIN FOR LCD CLEVO NH55EDQ
26,67 € *
Art.-Nr.: SW13752
6-43-N85H1-010-2S F20 WIRE CABLE FOR EDP 4K 300MM..CLEVO NH50ED
26,67 € *
Art.-Nr.: SW13769
6-31-NH503-201 FAN MODULE PWM CLEVO NH55EDQ
33,80 € *
Art.-Nr.: SW13747
6-31-NH503-201 FAN MODULE (FCN)PWM CLEVO NH50ED
33,80 € *
Art.-Nr.: SW13757
6-49-N15Z3-011 TOUCH PAD SYNAPTICS PTP TM-P3429 CLEVO NH55EDQ
39,00 € *
Art.-Nr.: SW13744
6-49-N15Z3-011 TOUCH PAD SYNAPTICS PTP TM-P3429 CLEVO NH50ED
39,00 € *
Art.-Nr.: SW13754
6-39-NH553-012 BOTTOM CASE CLEVO NH55EDQ
41,60 € *
Art.-Nr.: SW13748
1 Սկսած 3
Դիտված